Zwycięzcy!


Gratulujemy i dziękujemy za udział!

Czym jest idea otwartości? Czytaj blog Microsoft Openness At CEEKto może wziąć udział?

Konkurs Openness Ideas skierowany jest do wszystkich chętnych osób, które są pełnoletnie. Nie musisz być programistą, wystarczy, że znasz technologie Microsoft i masz oryginalny pomysł na ich wykorzystanie w projekcie.

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy dodać krótki opis w języku polskim zgłaszanego projektu (do 350 wyrazów), załączyć pliki graficzne rozpoczętych prac (mockupy, screenshoty, zdjęcia) i/lub link do publicznego repozytorium projektu. Wysłanie zgłoszenia następuje poprzez Twojego Facebooka, dlatego proces zgłaszania projektu jest szybki, bezproblemowy i nie wymaga podawania danych osobowych.

Do kiedy jest czas?

Termin nadsyłania projektów to okres dwóch miesięcy, od 19 marca do 19 maja (włącznie). Następnie Społeczność wraz z Komisją Konkursową wyłoni zwycięzców każdej z 3 kategorii do 27 maja.

Kto ocenia Idee Projektów?

Etap I. Każda Idea Projektu zbiera punkty, na które składają się oddawane głosy oraz komentarze pod projektem za pomocą Facebooka:
1 głos = 1 punkt, 1 komentarz = 1 punkt.

Etap II. 10 Najpopularniejszych Idei Projektów w każdej z kategorii zakwalifikuje się do Etapu II, w którym Komisja Konkursowa wyłoni 3 zwycięzców każdej z kategorii. Komisja Konkursowa składa się z:
Filip Kłębczyk
Michał Czyż
Katarzyna Świderska
Ryszard Dałkowski
Bartłomiej Zass

Co mogę wygrać?

W kategorii Pomysł na projekt:

 • 1 miejsce – Mentoring Techniczny obejmujący
  11 dni konsultacji z ekspertem
 • 2 miejsce – Mentoring Techniczny obejmujący
  7 dni konsultacji z ekspertem
 • 3 miejsce – Nokia Lumia 1020

W kategorii Projekt w trakcie realizacji:

 • 1 miejsce – Mentoring Techniczny obejmujący
  11 dni konsultacji z ekspertem
 • 2 miejsce – Mentoring Techniczny obejmujący
  7 dni konsultacji z ekspertem
 • 3 miejsce – Nokia Lumia 1020

W kategorii Projekt zakończony:

 • 1 miejsce – Laptop Lenovo Yoga 13

 • 2 miejsce – Nokia Lumia 1020

 • 3 miejsce – Xbox 360 Slim 250GB +
  Kinect + Kinect Adventures + 2 gry

Mentoring Techniczny pozwoli Ci na rozwinięcie pomysłu, bądź projektu w trakcie realizacji, w najbardziej efektywny sposób. Eksperci, z którymi odbędą się konsultacje, od 6 lat z sukcesem działają na rynku IT jako zaufana firma DevCore.NET

Jakie kryteria musi spełniać Idea Projektu?

Idea Projektu musi spełniać następujące kryteria:

 • wykorzystywać interoperacyjność technologii Microsoft z innymi technologiami lub być wolnym oprogramowaniem (open source) bazującym na technologii Microsoft

 • obejmować powstanie nowego kodu oprogramowania, biblioteki, lub gotowych procedur programistycznych, skryptów konfiguracyjnych i instalacyjnych lub innych fragmentów prac wykorzystujących co najmniej jeden produkt Microsoft:
  • Windows Azure i/lub bazę danych SQL (dowolna edycja, także SQL Azure); lub
  • Xbox i/lub Kinect; lub
  • dowolne usługi Microsoft w chmurze; lub
  • produkt z grupy Windows (desktop – Windows 7/Windows 8; Windows Phone; Windows Azure w tym usługi typu Media, BizTalk, SQL Azure; lub
  • usługi Live (Outlook, OneDrive)

Jak zdobyć dodatkowe punkty?

Aby zdobyć 50 dodatkowych punktów, zgłoś Ideę Projektu wykorzystującą Windows Azure, a następnie dodaj tag „azure” w formularzu rejestracyjnym.

Dowiedz się więcej o Windows Azure

Jakie są kategorie Idei Projektów?

Wyróżniamy 3 kategorie Idei Projektów:

 1. Pomysł na projekt

 2. Projekt w trakcie realizacji
  • Projekt posiada wizualizację graficzną, wykonano już prace programistyczne z nim związane w postaci co najmniej 100 linii kodu napisanego w dowolnym języku programistycznym. Warunkiem koniecznym jest dołączenie linku do publicznego repozytorium Projektu i ewentualnie mockupów rozpoczętych prac.
  • W przypadku Projektu będącego dokumentacją techniczną, projekt musi zawierać spis treści złożony z co najmniej 10 podpunktów. Warunkiem koniecznym jest umieszczenie linku do publicznego repozytorium zawierającego co najmniej spis treści dokumentacji.

 3. Projekt zakończony
  • Projekt jest projektem programistycznym działającym, posiadającym link do publicznego repozytorium zawierającego pełny kod programistyczny projektu i/lub posiadającym stronę internetową opisującą sposób dostępu do API projektu.
  • W przypadku Projektu będącego dokumentacją techniczną, projekt musi zawierać spis treści złożony, z co najmniej 10 podpunktów oraz co najmniej 10 stron A4 napisanych czcionką Arial rozmiar 11.
  • Warunkiem koniecznym jest dołączenie linku do publicznego repozytorium zawierającego Projekt lub do strony internetowej projektu opisującej sposób dostępu do API projektu.

Każda Idea Projektu może być zgłoszona tylko do jednej kategorii, oraz musi mieć unikalną nazwę wśród Idei Projektów danej kategorii.

Pytania i odpowiedzi

Regulamin konkursu