52 punkty

System filtrowania poczty (spam, wirusy) oparty o rozwiązania OpenSource zwirtualizowany na środowiskach Windows Server oraz Azure

Idea dodana przez Chris Polewiak 2014-04-05 23:48:31

Rozwiązanie służące do zabezpieczenia poczty przed wirusami i spamem. System składa się z zestawu serwerów, których każdy świadczy inne funkcje:
- serwery MX - serwery brzegowe przyjmujące pocztę ze świata protokołem SMTP oraz SMTP (SSL/TLS), dodatkowo serwery korzystają z baz danych RBL by nie już na początku odrzucać wiadomości wysyłane z adresów IP zgłoszonych jako źródła SPAMu
- serwery filtrujące - core systemu, który wykorzystując autorskie rozwiązania oraz rozwiązania Open Source filtruje pocztę pod kątem treści. Serwery posiadają swoje lokalne bazy danych replikowane asynchronicznie z centralnym systemem
- serwery bazodanowe - utrzymujące bazę danych całego systemu
- serwery dostarczające, które dostarczają pocztę do serwerów klientów. Ich zadaniem jest odciążenie core od procedury wysyłki maili, ponadto serwery te mają funkcję przechowywania poczty w przypadku braku komunikacji z serwerami klienta.
- serwery monitoringu, które monitorują całość systemu
- serwery konfiguracyjne, zawierające witryny WWW z panelem zarządzania dla poszczególnych użytkowników oraz administratorów, oraz elementy API które umożliwiają połączenie systemu z innymi aplikacjami i serwerami (np. Exchange)

Rozwiązania Microsoft wykorzystywane jako:
- platforma wirtualizacyjna (Hyper-V) dla utrzymania całości infrastruktury. Obecnie w dwóch datacenter - aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność działania systemu
- platrorma Azure - jako docelowa lokalizacja serwerów brzegowych MX - tak by zapewnić 100% dostępność

Link do projektu: https://www.mailgate.pl

Tagi: azure, php, spam, linux, e-mail, poczta

Zapraszamy do dyskusji! Każdy komentarz, to dodatkowy punkt dla Idei